MENÜ

Signa in Spatio
Jelek a térben - Signs in space
Art & Spirituality

SIGNA IN SPATIO – JELEK A TÉRBEN

 

Népművészet. Lélekművészet.

 

Nincs két egyforma falevél, nincs két azonos formájú kavics. A természet mintázatai változatosak. E formákat folytatom, ábrázolom.

 

Alkotást a mechanikus sokszorosítás helyett! Miért ne lehetne mindenkinek saját, egyedi jele: olyan, amelyik „nem jön szembe” az utcán?

 

Személyre jellemző organikus ornamentikákat, magában az eleven, emberi valóságban gyökerező díszítő motívumokat rajzolok.

 

Ezek a rajzok később megjelenhetnek különféle hordozó felületeken (ékszer, ruházat, személyes használati eszközök, lakótér-dekoráció), különféle technikák által (gravírozás, vésés, faragás, festés).

 

Jelek a térben. Akarod a sajátodat? Látogasd meg virtuális kiállításaimat:

SIGNA

CIRCLE

 Györgyi Csaba

 

 

 

SIGNA IN SPATIO – SIGNS IN SPACE

 

Folk Art. Spirit Art.

 

You cannot find totally equal leaves or pebbles. Forms in nature are various. I continue and perform these patterns.

 

Creation instead of mechanised pattern-replication! Why cannot each of us have our own unique signs?

 

I draw unique organic ornaments, personal patterns, individual decorative motif of humanity deep-rooted in the living reality.

 

These drawings later can be carried by various media (jewels, clothes, common tools, decorative objects in your home) and technics (etchwork, engraving, carving, painting).

 

Signs in space. Do you want yours? Visit my virtual exhibitions:

SIGNA

CIRCLE

Csaba Györgyi

 

Asztali nézet